loader image

موشن گرافیک


طراحی میتواند گونه های مختلفی داشته باشد، موشن گرافیک از دو واژه موشن، به معنای حرکت و گرافیک به معنای تصاویری که معمولا با برنامه‌های گرافیکی همراه است، ساخته شده است. گرافیکی که به وکتور معروف است و توسط تصویرساز ها ساخته شده و توسط انیماتور ها به حرکت در می آید.موشن گرافیک با ترکیب با آهنگ سازی، جلوه ای جذاب ایجاد می کند و این جذابیت منجر به این شد که از این ظرفیت در تبلیغات و فیلم سازی استفاده شود.
شما باید با انواع موشن گرافیک آشنا باشید تا بدانید چه کارهایی رو می توانید انجام دهید یا از چه کارهایی می تونید راحت تر کسب درآمد کنید.